Σπανακι

Spinach

Ποικιλία μεσο-όψυμη με μεγάλη αντοχή στο κρύο και καλή αντοχή στη ζέστη. Πολύ παραγωγική ποικιλία με αντοχή σε 14 φυλές περονόσπορου.

Σκούρα πράσσινα φύλλα με σχήμα φύλλων στρογγυλό προς ελλειπτικό.

Υβρίδιο QUARTETT F1