Οροι Πωλησης

Οι τιμές και τα είδη των τιμοκαταλόγων μας μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές ισχύουν για παράδοση σε πρακτορεία της Θεσσαλονίκης και δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

Τα εμπορεύματα αποστέλλονται με μεταφορική εταιρεία που επιθυμεί ο αγοραστής και ταξιδεύουν με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή.

Η EVOTRIS βεβαιώνει τον αγοραστή ότι τα εμπορεύματα που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο ανταποκρίνονται και συμφωνούν με το είδος που αναγράφεται στη συσκευασία. Η εταιρεία δεν παρέχει καμμία άλλη διαβεβαίωση ή υπόσχεση για τα αποτελέσματα της καλλιέργειας και αυτό γιατί η συμπεριφορά κάθε ποικιλίας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες του περιβάλλοντος και από την καλλιεργητική τεχνική που εφαρμόζεται.

Τυχόν ελαττώματα κάποιου εμπορεύματος πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στην εταιρεία μας, το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την εμφάνισή τους, προκειμένου να διαπιστωθούν οι αιτίες τους με επιτόπια έρευνά μας.

Η ευθύνη της EVOTRIS σε κάθε περίπτωση και γενικά για οποιοδήποτε ελάττωμα, περιορίζεται μέχρι την τιμή αγοράς των εμπορευμάτων ή την αντικατάστασή τους με ίση ποσότητα, εφόσον προηγηθεί επιτόπιος έρευνα.

Αγοράζοντας το εμπόρευμα κάθε πελάτης θεωρείται ότι συμφωνεί ανεπιφύλακτα με όλους τους παραπάνω όρους. Εάν διαφωνεί τότε πρέπει να επιστρέψει το εμπόρευμα αμέσως, στην ίδια συσκευασία που το αγόρασε.

Για κάθε τυχόν διαφορά, αρμόδια είναι μόνο τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

E-mail: evotris@otenet.gr