1998

Νέα συνεργασία με το Γερμανικό Οίκο Hawita Group ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και διανομείς τύρφης, φυτοχωμάτων και επαγγελματικών εδαφικών υποστρωμάτων. Συνεργασία με τον Ολλανδικό Οίκο De Ree και διάθεση πλήρους σειράς βολβών ανθέων για καταστήματα σε ερασιτεχνικές συσκευασίες αλλά και για επαγγελματίες παραγωγούς.