2005

Απώλεια του ιδρυτή της EVOTRIS Γρηγόρη Ντριγκόγια. Οι συνεργάτες του βάζουν νέες βάσεις ώστε να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τα οράματα και τους στόχους του ιδρυτή της εταιρίας. Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων.