Μηδικη (medicago sativa)

 

ΣΠΟΡΑ  5 κιλά / στρέμμα