ΤΕΛΛΑΡΑ (ΠΑΛΕΤΕΣ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ

 

 

ΕΙΔΟΣ (ΘΕΣΕΙΣ / ΤΕΛΑΡΟ)
ΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 7Χ7Χ8 20 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 7Χ7Χ6,2 & 7x7x8 Για  Σπαστό &  μεμονομένο  20  θέσεων
ΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 9Χ9Χ8 & 9Χ9Χ9,5 12 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΥΠΕΛ. 9cm & 9,5cmB-TRAY 20 ΘΕΣΕΩΝ(με τρύπα σε κάθε θέση)
SALESPACK ΓΙΑ 9 cm ΕΞΑΔΑ ΝΕΟ
SALES PACK 10,5 cm ΕΞΑΔΑΝΕΟ
ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΥΠΕΛ. 10,5 cm  B-TRAY 15 ΘΕΣΕΩΝ(με τρύπα σε κάθε θέση)
ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΥΠΕΛ. 12 cm  B-TRAY 12 ΘΕΣΕΩΝ(με τρύπα σε κάθε θέση)
ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΥΠΕΛ. 10,5 cmNORMPACK 11 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΥΠΕΛ. 12 & 13cmNORMPACK 6/5 ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Σε cm
38X28
38X28Χ8 (με τρύπα σε κάθε θέση)
38X28
56,7X31,6X6,6
27,8 x 18 x 7,3
42,5 x 32 x 8,3
56,7X31,6X6,6
56,6X31,5X6 NEO
40X28
48X28
ΤΕΛΛΑΡΑ / ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ
6
6
6
4
10
10
4
4
6
6
ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ
50
48
54
55
40
64
55
55
80
50