ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ARISTOTELES ΝΕΟ

aristoteles

 

 

Χαρακτηριστικά

ΝΕΟ.

Φυτό ΜΠΑΛΛΑ.

Πολύ λεπτός.

Επιλογή Αγγλίας.

 

Συσκευασία 

Φακ. 1000 σπ.