ΑΝΙΘΟΣ

(Anethum graveolens)

Σπόροι / γρ.: 600-700 , Ποσότητα / στρ.: 1-2 κιλά ,

Αποστ. φύτευσης: 20-70 εκ.,

                             Παραγωγή: 2.000 κιλά.

                             

            

 aro36

Ποικιλία

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ANETO-DILL COMMON

 

Χαρακτηριστικά

Πολύ αρωματικός.

 

Συσκευασία 

Σακ. 10 Κιλών

Σακ. 5 Κιλών

Σακ. 1 Κιλού

Κυτ. 1 LB