ΑΝΤΙΔΙ

(Cichorium endivia var. crispum)

Σπόροι / γρ.: 600, Ποσότητα / στρ.: 200-400 γρ.,

Αποστ. φύτευσης:40-50 εκ. ανά γραμμή, 30 εκ. ανά φυτό,

                             Παραγωγή: 2-4 τόνοι