ΑΡΑΚΑΣ

(Pisum sativum)

Σπόροι / γρ.: 3-5, Ποσότητα / στρ.: 8-12 κιλά, Αποστ. φύτευσης:5-10 Χ 60 εκ.,

Παραγωγή: 500-1.500 κιλά πράσινος λωβός, 150-400 κιλά φρέσκο, 150 κιλά ξερό.