ΖΩΧΟΣ

(Sonchus oleraceus)

Ποσότητα / στρέμμα: 12 γρ.

         

   

 z1

Ποικιλία

ΖΩΧΟΣ

 

Χαρακτηριστικά

Άριστη ποικιλία.

 

Συσκευασία 

Φακ. 3 γρ.