ΚΑΡΟΤΟ

(Daucus carota)

Σπόροι / γρ.: 700-800, Ποσότητα/ στρ.: 300 γρ. ή 100-150.00 φυτά,

Αποστ. φύτευσης:3-5 Χ 30-40 εκ.,

                             Παραγωγή: 8-10 τόνοι.