ΚΟΥΚΙΑ

(Vicia faba)

Σπόροι / γρ.: 1, Ποσότητα/ στρέμμα: 10-15 κιλά,

Αποστάσεις φύτευσης: 50-70 εκ. ανά γραμμή, 20 εκ. ανά φυτό,    

                             Παραγωγή: 2-3 τόνοι χλωρό λωβό, 150-300 κιλά ξερό σπυρί.