ΜΑΡΟΥΛΙ

(Lactuca sativa)

Σπόροι / γρ.: 700-900, Ποσότητα/στρέμμα: 250-400γρ. απευθείας στο χωράφι ή  80-100γρ. σπορείο, 

Αποστ. φύτευσης: 20-40 εκ. ανά γραμμή, 20-30 εκ. ανά φυτό. 

                             Παραγωγή:2-3.000 κιλά για τις σαλάτες, 3-4.000 κιλά για τις τύπου Romana.