ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

(Solanum melongena)

Σπόροι / γρ.: 200-250, Ποσότητα / στρέμμα: 50 γρ. σπορείο ή 2.000-22000  φυτά/στρέμμα , 

Αποστάσεις φύτευσης: 60-80 εκ. ανά γραμμή,  40-60 εκ. ανά φυτό. 

                             Παραγωγή:3-4.000 κιλά υπαίθρια, 5-6.000 κιλά σε θερμοκήπιο.