ΜΠΡΟΚΟΛΛΟ

(Brassica oleracea var. Italica)

Σπόροι / γρ.: 250-300, Ποσότητα / στρέμμα: 30 γρ. σπορείο ή 2.500 φυτά,

Αποστάσεις φύτευσης: 50-90 εκ. ανά γραμμή,  35-50 εκ. ανά φυτό. 

                             Παραγωγή:1.500 - 3.000 κιλά.