ΠΑΝΤΖΑΡΙ

(Beta vulgaris var. conditiva)

Σπόροι / γρ.: 25-40, Ποσότητα / στρέμμα: 1,5-2 κιλάή 25-40.000 φυτά

Αποστάσεις φύτευσης: 30-50 εκ. ανά γραμμή,10-15 εκ. ανά φυτό. 

                             Παραγωγή: 2 - 4.000 κιλά.