ΠΙΠΕΡΙΑ

(Capsicum annuum)

Σπόροι / γρ.: 130-150, Ποσότητα / στρέμμα: 30-50 γρ. ή 3-3.500 φυτά. 

Αποστάσεις φύτευσης: 60-80 εκ. ανά γραμμή, 40-50 εκ. ανά φυτό. 

                             Παραγωγή: 2 - 4.000 κιλά υπαίθρια, 4- 5.000 κιλά σε θερμοκήπιο.