ΡΕΒΑ

(Brassica rapa var. rapifera)

Σπόροι / γρ.: 450-600, Ποσότητα / στρ.: 500 γρ.

Αποστάσεις φύτευσης: 20-30 X 15-20 εκ.

                             Παραγωγή: 3-5.000 κιλά.