ΣΕΛΙΝΟ

(Apium graveolens)

Σπόροι / γρ.: 2.500 περίπου, Ποσότητα / στρέμμα: 250-350 γρ. απευθείας σπορά ή 100 γρ. σπορείο. 

Αποστάσεις φύτευσης: 35 εκ. ανά γραμμή, 15-25 εκ. ανά φυτό.

                             Παραγωγή: 2,5 - 5.000 κιλά ανάλογα με την καλλιέργεια (φύλλο ή ρίζα).