ΠΕΠΟΝΙ

(Cucumis melo)

Σπόροι / γρ.: 25-35, Ποσότητα / στρέμμα: 500-700 φυτά υπαίθρια, 1.500-2.000 φυτά σε θερμοκήπιο. 

Αποστάσεις φύτευσης: 120Χ100 εκ. υπαίθρια,  80Χ50 εκ. σε θερμοκήπιο. 

                             Παραγωγή: 2 - 4.000 κιλά υπαίθρια, 5 - 7.000 κιλά σε θερμοκήπιο.